Nutritional solutions for animals

  • Innovative insights in nutrition

    Ardol

Voorkom hittestress en de gevolgen ervan bij varkens.

Waarom hebben mijn varkens zoveel last van de warmte?
Varkens zijn altijd al gevoeliger geweest voor hitte stress in vergelijking met andere dieren. Dit komt door het feit dat een varken niet kan zweten en enkel kan hijgen om zijn lichaamstemperatuur te laten dalen. Het feit dat ze een dikke speklaag en relatief kleine longen hebben in vergelijking met hun lichaamsgewicht maakt dat het varken dus zeer moeilijk zijn overtollige warmte kwijt kan.

Als varkens blootgesteld worden aan verhoogde omgevingstemperaturen zoals tijdens deze laatste dagen krijgen de dieren een versnelde ademhaling en hebben ze ook veel minder appetijt. Dit zorgt er namelijk voor dat de inwendige warmteproductie in het dier gaat afnemen. Als de hittestress blijft aanhouden beginnen de dieren echter excessief veel water te drinken wat de inwendige elektrolyten balans verstoort. Dit kan leiden tot diarree en in sommige gevallen tot sterfte onder uw dieren. 


Wanneer spreekt men van hittestress bij varkens?
Niet alleen de omgevingstemperatuur maar ook de luchtvochtigheid speelt hierin een belangrijke rol. Wanneer de luchtvochtigheid hoog is, treedt hittestress namelijk veel vlugger op. Voor zeugen en biggen ligt deze gevoeligheid echter wel anders.

(Zone van blauwe balk geldt voor de situatie in Nederland)

                                   
Wat zijn de gevolgen van hittestress?
Recent onderzoek heeft aangetoond dat de darmwand en zijn afweer reeds zwaar te lijden hebben als het varken 24uur in een omgeving vertoeft van 35°C. Door deze schade stijgen natuurlijk ook de endotoxines in de bloedbaan. De kans dat ook bacteriën zich hierdoor gemakkelijk door het lichaam verspreiden stijgt ook als de bv de hygiëne in de stal wat ondermaats is.

De groei van uw dieren gaat natuurlijk eveneens afnemen door de verminderde appetijt. Omdat zwaardere dieren in het koppel meer last hebben van de hitte dan hun lichtere toomgenoten, gaat bij hun de groei het hardst achteruit. 

Maar de grootste gevolgen van hittestress zien we misschien wel bij de zeugen in de kraamstal. Omdat de melkproductie erg afhankelijk is van een goede voeropname zien we bij een verminderde appetijt als snel de gevolgen hiervan. De zeugen gaan niet alleen minder melk produceren wat resulteert in lichtere speenbiggen en meer speenproblemen maar gaan ook meer conditieverlies ondervinden. En laat dit nu de oorzaak zijn van het feit dat hittestress ook een zware impact heeft op de volgende worp; de welbekende “after-summer dip” 

De biggen van de volgende worp zijn tijdens deze actuele hittegolf namelijk eicellen die tot ontwikkeling komen in een zeug die niet optimaal in conditie staat. De embryo’s zijn dus van mindere kwaliteit wat er voor zorgt dat u niet alleen hogere her- inseminatie percentages zult krijgen maar ook kleinere en kwalitatief mindere worpen in de volgende cyclus.

Om vruchtbaarheids- en andere problemen te voorkomen tijdens momenten van verhoogde stress heeft ARDOL het Lianol gamma. Dit producten gamma, kan net tijdens deze moeilijke periodes uw vruchtbaarheid op peil houden voor de volgende worpen. 

Aanbevolen maatregelen om hittestress te verminderen?

•    Het is belangrijk de ventilatiesnelheid te verhogen. Dit kan reeds een groot effect hebben. 
•    Verminder de hokbezetting indien mogelijk
•    Verlaag de temperatuur van het drinkwater
•    Vermijd het voederen van de dieren tijdens het warmste moment van de dag
•    Voeg elektrolyten en antioxidanten (vit E) toe
•    Verhoog de Energiewaarde van het voeder
•    Verlaag het vezelgehalte in het voeder