FAQ - veelgestelde vragen

Is Lianol een hormoon?

Nee, Lianol is geen hormoon. Lianol is een actieve, natuurlijke molecule afkomstig uit een fermentatie- of gistingsproces. Lianol ondersteunt het immuunsysteem en stimuleert de productie van een natuurlijke, lichaamseigen groeifactor (IGF-1), waardoor het gehalte aan IGF-1 stijgt.

Wat is IGF-1?

IGF-1 staat voor "een insuline gelijkaardig groeifactor 1". Zoals de naam verklaart, is het als het ware "de broer" van insuline. Beide boodschapperstoffen spelen een belangrijke rol in verschillende ontwikkelingsprocessen van het lichaam.

Insuline bepaalt de strikte regulering van de bloedsuikerspiegel. Het zorgt ervoor dat er altijd voldoende energie beschikbaar is voor het lichaam om mee te werken.

De groeifactor IGF-1 zorgt echter voor de groei en ontwikkeling van alle soorten lichaamscellen en organen. Dit zijn bijvoorbeeld eicellen, spiercellen, bloedvaten, etc. Op deze manier zijn insuline en IGF-1 compatibel.

FAQ Lianol ferti

Wat te verwachten bij het gebruik van Lianol Ferti?

Behandelde zeugen hebben een korter interval tussen spenen en dekken. Dit maakt het dekstal management eenvoudiger. Zeugen komen eerder en duidelijker berig, wat de detectie ervan eenvoudiger maakt. Zeugen hebben de neiging eerder, langer en beter te "staan".

Zeugen komen minder terug, wat leidt tot een hoger afbigpercentage en volle kraamhokken.

Kan Lianol oestrus - onderdrukkende producten vervangen na het spenen (Altrenogest)?

Ja. Deze producten worden steeds vaker gebruikt bij hoog-productieve zeugen na het spenen. Ze "pauzeren" als het ware de cyclus van de zeug en zorgen ervoor dat ze in de volgende dekgroep kan worden geplaatst. Hierdoor krijgen zeugen de tijd om te herstellen van het conditie verlies dat ze tijdens de vorige lactatie hebben opgelopen. Zo verstoren ze het dekstal management niet teveel.

Het onderdrukken van de cyclus is echter een zeer dure oplossing! Met € 3 per "verliesdag" heeft deze methode een minimale kost van € 21 per week per zeug. Afhankelijk van het managementsysteem kan dit leiden tot een veelvoud.

Lianol stimuleert de zeug van binnenuit door haar eigen hormonale systeem te stimuleren. Dit zorgt ervoor dat ze beter berig wordt en met succes kan worden gedekt tegen slechts een fractie van de kosten.

Kan Lianol de hormooninjecties vervangen na het spenen?

Het is mogelijk om met hormooninjecties een gelt of zeug te forceren om berig te worden. Eenmaal geïnsemineerd echter, komen dergelijke behandelde dieren regelmatig terug. Lianol stimuleert de zeug van binnenuit door haar eigen hormonale systeem te stimuleren. Dit verhoogt de vruchtbaarheid en voorkomt dat de zeug terugkomt.

Waarom werkt Lianol ondersteunend bij hittestress?

Tijdens warmere periodes hebben alle zeugen de neiging minder te eten. Hun biggen hebben echter dezelfde hoeveelheid energie nodig om te groeien. Dit betekent dat zeugen nog meer op hun lichaamsreserves moeten teren. Wanneer deze zwaar vermagerde zeugen de dekstal betreden, zullen ze slecht berig worden en met moeite drachtig.

Wanneer deze zeugen uiteindelijk toch werpen, produceren ze vaak kleinere tomen met verzwakte biggen. Lianol toegevoegd rondom het spenen of tijdens de lactatie, geeft een stijging van de groeifactor IGF-1 waardoor de zeugen sneller berig worden en minder terugkomen.

Welke zeugen behandel ik na het spenen?

Analyseer altijd eerst de technische resultaten per pariteit om het probleem beter te kunnen identificeren. Het beste is om alle zeugen te behandelen, omdat de groeifactor IGF-1 niet alleen afneemt met een verslechterde conditie, maar ook met de leeftijd. Dit kan het gemakkelijkst bereikt worden met Lianol Solapro® gemengd in het voeder.

Wanneer individuele behandeling de voorkeur heeft, is het eenvoudigst om vóór het spenen een selectie te maken van gevoelige zeugen. De selectie moet alle nieuwe gelten, alle 1ste en 2de  worp zeugen en alle dieren met een verslechterde lichaamsconditie bevatten.

Kan ik de extra suiker na spenen weglaten?

Het gebruik van suiker is niet strikt noodzakelijk, hoewel de lichaamsconditie van de zeugen acceptabel moet zijn. Over het algemeen wordt aanbevolen om na het spenen een energierijk voer te geven (flushvoer). Het is altijd beter om conditieverlies tijdens de lactatie zoveel als mogelijk te beperken dan om extra suiker te geven na het spenen.

Voor een betere vruchtbaarheid geef ik reeds suiker na het spenen. Waarom zou ik nog Lianol geven?

Suiker (dextrose) verhoogt het insulinegehalte van elk dier. Een hoog insulinegehalte heeft een positief effect op het vertonen van bronst bij zeugen. Na de ovulatie heeft insuline nog maar weinig invloed in het al dan niet voorkomen van terugkomers. Lianol daarentegen heeft een bredere werking door de groeifactor IGF-1 te verhogen.

Voorafgaand aan de ovulatie veroorzaakt Lianol:

 • Stimulatie van de eierstokken
 • Verbetering van de kwaliteit van ovulerende eicellen (FSH / LH-gevoeligheid wordt verhoogd)
 • Hevigere bronst

Na de eisprong is het de groeifactor IGF-1 die ervoor zorgt dat de eicellen zich hechten aan de baarmoederwand en dat de placenta zich ontwikkelt. Lianol heeft dus een invloed op het vertonen van de bronst als op het aantal terugkomers. Lianol versterkt het effect van dextrose omdat het complementair is aan insuline.

Hoe verbetert Lianol Ferti de vruchtbaarheid?

Om een ​​zeug na het spenen succesvol te kunnen dekken, moeten de eierstokken kwalitatieve eicellen produceren. Hiervoor dienen de eierstokken een specifiek signaal van de hersenen te ontvangen (FSH / LH-signaal). Dit zal de rijping van eicellen veroorzaken zodat deze met succes bevrucht kunnen worden.

De hersenen geven dit signaal ter rijping van eicellen enkel en alleen ​​als de hoeveelheid insuline en groeifactor IGF-1 hoog genoeg is. Op basis van het voorkomen in de bloedbaan van deze 2 hormonen zullen de hersenen de huidige voedingsstatus van de zeug kennen. Insuline en de groeifactor IGF-1 zijn als het ware een thermostaat voor de voedingsstatus van het lichaam. Dit ingenieuze systeem voorkomt dat een zeug ovuleert als het voer of de lichaamsconditie ontbreekt om een ​​mogelijke dracht tot een succesvol einde te brengen.

Als een zeug na het spenen erg vermagerd is, zijn beide hormoonspiegels laag en zal de zeug vaak niet berig worden. Als een zeug sterk vermagerd is maar een suikerrijk dieet krijgt (flush-feeding), zal het insulineniveau stijgen. Het IGF-1-niveau daarentegen zal slechts langzaam herstellen. Als gevolg hiervan zal een zeug wel berig en vervolgens gedekt worden maar meestal zonder succes.

ls een zeug erg vermagerd maar krijgt ze een flushvoeder gecombineerd met Lianol? Dan zal ze berig en succesvol gedekt worden! Lianol Ferti en flushvoeders vullen elkaar aan.

FAQ Lianol vital

Welk effect heeft Lianol vóór het werpen?

Lianol stimuleert (via IGF-1) de vorming van nieuwe microscopische bloedvaten in de placenta. Dit verhoogt de toevoer van voedingsstoffen en zuurstof voor elke big. Het verhoogt ook de uitwisselingscapaciteit van de placenta voor voedingsstoffen. Dit leidt tot zwaardere en actievere biggen bij de geboorte.

Welk effect heeft Lianol na het werpen?

Het opschonen van de baarmoeder zal vlotter gaan door de modulatie en vermindering van het ontstekingsproces. Dit helpt de zeug zich beter te voelen en vlotter te eten. Na het werpen stimuleert Lianol een beter opstart van de melkproductie. IGF1 heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van de uier en de daadwerkelijke start van de melkproductie.

Hoe beïnvloedt Lianol het geboortegewicht van biggen?

Het geboortegewicht van een big wordt voornamelijk bepaald door:

 • de lichaamsconditie van de zeug
 • de uitwisseling van voedingsstoffen tussen de zeug en de big in de laatste 20 dagen van de dracht. In de laatste 2 tot 3 weken van de dracht vindt 1/3 van de totale biggengroei plaats.

Zelfs in de relatief korte periode dat Lianol wordt toegepast vóór het werpen kan het een positieve invloed uitoefenen op het gemiddelde geboortegewicht. Het zorgt voor een betere overdracht van voedingsstoffen tussen de zeug en de biggen en zorgt voor een betere doorbloeding van de placenta.

Welke zeugen behandel ik rond het werpen?

Het beste is om alle zeugen te behandelen, omdat de groeifactor IGF-1 afneemt in tijden van stress. Het veranderen van huisvesting (van dracht- naar dekstal) en soms van voeder vereist een enorme aanpassing van de zeug. Dit gaat gepaard met veel stress. Optimale ondersteuning is daarom aan te raden.

Hoe stimuleert Lianol de melkproductie?

Lianol verhoogt het gehalte van de groeifactor IGF-1 in het bloed. Samen met prolactine verhoogt IGF-1 zowel het aantal melkproducerende cellen als de melkproductie van elke individuele cel. Daarom helpt Lianol om MEER melkproducerende cellen in de uier te creëren. Lianol versterkt het effect van een goed transitievoer.

Voor een goede lactatiestart gebruik ik al een transitievoer (van dracht naar lactatie). Waarom zou ik nog Lianol gebruiken?

Lianol verhoogt het gehalte van de groeifactor IGF-1 in het bloed. Samen met prolactine verhoogt IGF-1 zowel het aantal melkproducerende cellen als de melkproductie van elke individuele cel. Daarom helpt Lianol om MEER melkproducerende cellen in de uier te creëren. Lianol versterkt het effect van een goed transitievoer.

FAQ Lianol colostro

Wat maakt Lianol Colostro uniek?

Het unieke aspect van Colostro is dat het een belangrijke extra punch geeft voor pasgeboren biggen. Het verhoogt de groeifactor (IGF-1) van biggen. Tijdens de eerste 6 weken in het leven is het totale IGF-1-gehalte van een big de enige bepalende factor voor hoe snel deze zal ontwikkelen en groeien. Colostro ondersteunt ook het immuunsysteem. Deze combinatie geeft die kleinere en verzwakte biggen een evenwaardige kans op overleving.

Gaat Lianol Colostro verstrekking niet ten koste van de biestopname?

Nee, onderzoek toont aan dat Lianol zelfs de opname van antistoffen en colostrum bevordert. De biggen worden actiever en gaan sneller naar de uier. De voordelen van Lianol Colostro zijn drieledig. Ten eerste is het een belangrijk energieschot. Het zal de zuigreflex stimuleren. Ten tweede verhoogt Colostro de groeifactoren en daarmee de ontwikkeling van de big. Ten slotte ondersteunt het het immuunsysteem.

Wanneer moet ik Lianol Colostro geven?

Lianol Colostro wordt bij voorkeur direct na de geboorte gegeven. Voor erg verzwakte of kleine biggen kan de behandeling na 24 uur worden herhaald. Na algemene behandelingen van de biggen (castratie en ijzerinjectie) helpt Lianol Colostro bij een snel herstel.

Aan welke biggen moet ik Lianol Colostro geven?

Het advies is om Lianol Colostro te geven aan alle biggen tussen 800 g en 1200 g en aan alle verzwakte biggen. Dit komt neer op ongeveer 25% van een volledige toom. Zelfs kleinere biggen (<800 g) hebben ook voordeel met Lianol Colostro. Hoewel hun overlevingskansen beperkter zijn door onvoldoende orgaanontwikkeling.

Hoe werkt Lianol Colostro nu precies?

Colostro zorgt ervoor dat kleine en verzwakte biggen bijna net zo goed ontwikkelen als hun zwaardere toomgenoten. Enkel en alleen het gehalte aan de groeifactor IGF-1* bepaalt op het moment van geboorte hoe snel pasgeborenen zullen groeien en hoe snel hun organen zich zullen ontwikkelen. Bij de geboorte hebben kleinere en verzwakte biggen altijd minder van deze groeifactor IGF-1 in hun bloed.

Indien ze onbehandeld blijven, vertonen ze een mindere groei in vergelijking met hun zwaardere toomgenoten. Met Lianol Colostro wordt het IGF-1-gehalte van de kleine biggen snel naar een hoger niveau gebracht. Bovendien geeft het ook een shot aan onmisbare energie die wel 24 uur werkt.
* Zie FAQ: wat is IGF-1

Moet ik enkel de kleine biggen behandelen met Lianol Colostro?

Lianol Colostro stimuleert in biggen de productie van de groeifactor IGF-1. Dit verhoogt hun vitaliteit. Kleine biggen groeien hierdoor sneller en krijgen een betere overlevingskans. Stimulatie van de groeifactoren zal ook de groei en ontwikkeling van zwaardere biggen positief beïnvloeden. Het advies is om alle biggen tussen 800 g en 1200 g en alle verzwakte biggen te behandelen. (25% van de gehele toom)

Mag ik het Colostro-pompje opnieuw gebruiken?

Ja. Wegens hygiënische redenen en om te voorkomen dat de pomp verstopt raakt, raden we aan om de pomp na gebruik met warm en schoon water te reinigen.

Mijn doseerpompje blokkeert soms bij hergebruik?

Lianol Colostro is een viskeuze vloeistof. Deze kan opdrogen en aan het inwendige mechanisme van de pomp blijven kleven. Het wordt aanbevolen om de pomp na gebruik te spoelen met warm en schoon water. Als de pomp geblokkeerd blijft, dient u deze regelmatig met heet water te spoelen om het gedroogde product op te lossen.

Hoe lang kan ik een geopend flesje Lianol Colostro bewaren?

Na opening kunt u de fles het beste op een koele en droge plaats bewaren (<15 ° C). In deze omstandigheden kan een geopende fles 2 maanden worden bewaard als deze goed is afgesloten.​

FAQ Lianol basdiar

Wat kan ik verwachten als ik Basdiar gebruik?

Lianol Basdiar geeft een afname van de biggensterfte vóór het spenen en voorkomt bepaalde soorten diarree. Bovendien zijn de ervaringen van langdurige Basdiar-gebruikers:

 • Biggen worden minder vaak en vooral later in de tijd naar pleegzeugen verlegd. (biggen kunnen langer bij hun moeder blijven)
 • Mogelijkheid om meer biggen te spenen bij de eigen moeder.
 • Beter gebruik van eigen colostrum van de zeug. De beste antilichamen voor elke big zijn te vinden bij hun moeder.
 • Minder verleggen van biggen leidt tot minder verspreiden van ziektes.
 • Minder gebruik van antibiotica met Basdiar.
 • Biggen leren sneller hoe ze een vast voer moeten opnemen.

Gaat het gebruik van Lianol Basdiar niet ten koste van de biest opname?

Het gebruik van Lianol Basdiar heeft geen negatieve invloed op de absorptie van antilichamen afkomstig uit de biest van zeugen. Goede colostrumopname en een optimale overdracht van antilichamen naar de big is van het allergrootste belang vanwege het feit dat er steeds minder colostrum beschikbaar is per individuele big.

Basdiar moet zo snel mogelijk de min of meer steriele darm beschermen tegen schadelijke stoffen. Basdiar helpt de darm zich op een evenwichtige manier te ontwikkelen. Het blokkeert en vangt pathogene kiemen op en zorgt voor een gezonde darmflora. Het stimuleert alle biggen om een voldoende ijzer en voer op te nemen.

De biggen nemen de Lianol Basdiar wel op, maar ik zie geen verschil na gebruik?

Lianol Basdiar ondersteunt de ontwikkeling van de darmflora en de darmstructuur. Hierdoor verbetert het de vertering van melk of een vast dieet. Het grootste effect op de lange termijn is de afname van de biggensterfte vóór het spenen. Op de korte termijn vermindert het de kans op diarree veroorzaakt door maldigestie.

Moet ik nog een ijzerspuit toedienen als ik Lianol Basdiar gebruik?

Ja. Voor sommige biggen komt de ijzerinjectie echter te laat of blijkt het niet voldoende te zijn. Lianol Basdiar biedt een goede aanvulling op de ijzerbehoefte reeds direct vanaf de geboorte. Dit ondersteunt de productie van rode bloedcellen en verbetert het zuurstoftransport door het lichaam.

Lianol Basdiar zakt uit bij gebruik, is dit een probleem?

Zodra Lianol Basdiar wordt opgelost in water, begint het uitzakken. Dit is normaal vanwege de kleideeltjes. Dit uitzakken heeft geen negatieve invloed op het adequaat functioneren van het product. Eerst drinken biggen het water en de algen, daarna consumeren ze het sediment van kleimineralen. Hiervoor dient het product wel steeds vochtig blijven zodat de biggen gemakkelijk kunnen wroeten. Lianol Basdiar zorgt ervoor dat biggen gemakkelijk gehydrateerd blijven, wat essentieel is in deze vroege levensfase.

Hoe ziet het voerschema van Lianol Basdiar eruit?

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing. Volg het advies zoals aangegeven om Lianol Basdiar te gebruiken vanaf de geboorte tot dag 8 in de kraamstal

Kan ik Lianol Basdiar oplossen met een elektrolyten-mix?

Lianol Basdiar kan worden gemengd met kunstmelk of elektrolyten. Als dit het geval is, is het noodzakelijk om de voerbak twee keer per dag grondig te reinigen. Dit is niet nodig wanneer Lianol Basdiar wordt gemengd met water.

Wanneer moet ik de bakjes schoonmaken als ik Basdiar gebruik?

Dagelijks schoonmaken is niet nodig! Het is voldoende om de voerbakken in het geval van visuele verontreiniging kort te ledigen en te hervullen met vers product.

Kan het ijzergehalte in Basdiar E. COLI groei stimuleren en zo diarree veroorzaken?

Het ijzergehalte van Basdiar is voornamelijk organisch ijzer. Het is gebonden in een dergelijke stabiele chelaatvorm dat het het erg moeilijk bruikbaar maakt voor de E. coli die in de darm leven. Bovendien wijzen alle onderzoeken erop dat Basdiar diarree onderdrukt die wordt veroorzaakt door een maldigestie. 

Gaat Lianol Basdiar geen sporenelementen en mineralen binden?

Lianol Basdiar bestaat uit zorgvuldig geselecteerde grondstoffen. Het is wetenschappelijk bewezen dat elk van deze afzonderlijke componenten geen sporenelementen of mineralen bindt. Men kan Lianol Basdiar gemakkelijk drie opeenvolgende weken voeren zonder het risico om deze mineralen te binden.

Als ik Lianol Basdiar geef, groeien mijn biggen niet goed!

Integendeel, Lianol Basdiar bevordert de vertering van alle eiwitten en energie die de zeugenmelk bevat. Hierdoor groeien de biggen net zo goed als voorheen.

Wanneer moet ik beginnen met bijvoeren/cup's open zetten als ik Lianol Basdiar gebruik ?

Vanaf de 5e dag kan extra voer via een geautomatiseerd cupsysteem of extra voerbakken worden verstrekt. We raden aan om Lianol Basdiar ten minste de volledige 1ste levensweek te blijven gebruiken. Het stimuleert alle biggen om gemakkelijker een vast voer te consumeren door de stimulatie van hun wroetgedrag.

Lianol Basdiar stoft soms bij het gebruik?

Het product kan inderdaad stoffig zijn. Vanwege zijn specifieke samenstelling en voor een goede werking heeft het een zeer fijne structuur. Raadpleeg het etiket voor instructies.

Kun je Lianol Basdiar ook gewoon droog verstrekken?

De kracht en het effect van Lianol Basdiar ligt in de unieke combinatie van algen / ijzer / kleimineralen en water. Daarom wordt het altijd aanbevolen om het product van water te voorzien.

Mijn personeel ziet het gebruik van Basdiar niet zitten wegens de extra arbeid?

De ervaring leert dat langdurig gebruik van Lianol Basdiar uiteindelijk minder arbeid vereist. Alles zal soepeler verlopen in de kraamhok. Minder biggensterfte vóór het spenen is altijd een goede motivator voor het personeel.

De biggen nemen Lianol basdiar onvoldoende op?

De gebruikelijke oorzaak is meestal een zeug die meer dan voldoende melk produceert. Daardoor is het minder waarschijnlijk dat de biggen op deze jonge leeftijd Lianol Basdiar drinken. Uiteindelijk zullen ze de Basdiar-oplossing wel drinken, wat betekent dat ze ijzer en algen zullen opnemen. Zie daarom dat er steeds minstens 1 cm water op het gemengde product staat. Begin altijd met kleine hoeveelheden op meerdere tijdstippen zodat de biggen de interesse niet verliezen.

Moet ik Basdiar aan alle tomen geven of kan ik het selectief inzetten?

Basdiar moet worden verstrekt aan alle tomen aanwezig in de kraamstal. Het grootste effect van Lianol Basdiar speelt op de darmgezondheid van de biggen en het aanvullen van hun ijzer- en mineralenbehoefte. Het helpt ook om de infectiedruk in de kraamstal te onderdrukken.

FAQ Lianol solapro

Hoe verbetert Lianol Solapro de immuniteit van pas gespeende biggen?

Lianol heeft een 3-voudige manier om de darm van pas gespeende biggen te beschermen.

 • het herstelt een homeostase in het darmslijmvlies
 • het verhoogt de weerstand van de tight-junctions in de darm
 • het reguleert een correcte immuunrespons tegen onderliggende infecties (immuunmodulatie).

Deze gecombineerde acties helpen gespeende biggen om infecties sneller te verwijderen en om de aanwezigheid van pathogene bacteriën in de darm te verminderen. Tegelijkertijd herstelt Lianol ook het verlaagde gehalte aan groeifactor IGF-1, wat een normalisatie van de gewichtstoename helpt bespoedigen.

Waarom werkt Lianol ondersteunend bij hittestress?

Tijdens warmere periodes hebben alle zeugen de neiging minder te eten. Hun biggen hebben echter dezelfde hoeveelheid energie nodig om te groeien. Dit betekent dat zeugen nog meer op hun lichaamsreserves moeten teren. Wanneer deze zwaar vermagerde zeugen de dekstal betreden, zullen ze slecht berig worden en met moeite drachtig.

Wanneer deze zeugen uiteindelijk toch werpen, produceren ze vaak kleinere tomen met verzwakte biggen. Lianol toegevoegd rondom het spenen of tijdens de lactatie, geeft een stijging van de groeifactor IGF-1 waardoor de zeugen sneller berig worden en minder terugkomen.

Hoe verbetert Lianol Solapro de vruchtbaarheid?

Om een ​​zeug na het spenen succesvol te kunnen dekken, moeten de eierstokken kwalitatieve eicellen produceren. Hiervoor dienen de eierstokken een specifiek signaal van de hersenen te ontvangen (FSH / LH-signaal). Dit zal de rijping van eicellen veroorzaken zodat deze met succes bevrucht kunnen worden.

De hersenen geven dit signaal ter rijping van eicellen enkel en alleen ​​als de hoeveelheid insuline en groeifactor IGF-1 hoog genoeg is. Op basis van het voorkomen in de bloedbaan van deze 2 hormonen zullen de hersenen de huidige voedingsstatus van de zeug kennen. Insuline en de groeifactor IGF-1 zijn als het ware een thermostaat voor de voedingsstatus van het lichaam. Dit ingenieuze systeem voorkomt dat een zeug ovuleert als het voer of de lichaamsconditie ontbreekt om een ​​mogelijke dracht tot een succesvol einde te brengen.

Als een zeug na het spenen erg vermagerd is, zijn beide hormoonspiegels laag en zal de zeug vaak niet berig worden. Als een zeug sterk vermagerd is maar een suikerrijk dieet krijgt (flush-feeding), zal het insulineniveau stijgen. Het IGF-1-niveau daarentegen zal slechts langzaam herstellen. Als gevolg hiervan zal een zeug wel berig en vervolgens gedekt worden maar meestal zonder succes.

ls een zeug erg vermagerd maar krijgt ze een flushvoeder gecombineerd met Lianol? Dan zal ze berig en succesvol gedekt worden! Lianol Solapro en flushvoeders vullen elkaar aan.

Kan Lianol de hormooninjecties vervangen na het spenen?

Het is mogelijk om met hormooninjecties een gelt of zeug te forceren om berig te worden. Eenmaal geïnsemineerd echter, komen dergelijke behandelde dieren regelmatig terug. Lianol stimuleert de zeug van binnenuit door haar eigen hormonale systeem te stimuleren. Dit verhoogt de vruchtbaarheid en voorkomt dat de zeug terugkomt.

Kan Lianol oestrus - onderdrukkende producten vervangen na het spenen (Altrenogest)?

Ja. Deze producten worden steeds vaker gebruikt bij hoog-productieve zeugen na het spenen. Ze "pauzeren" als het ware de cyclus van de zeug en zorgen ervoor dat ze in de volgende dekgroep kan worden geplaatst. Hierdoor krijgen zeugen de tijd om te herstellen van het conditie verlies dat ze tijdens de vorige lactatie hebben opgelopen. Zo verstoren ze het dekstal management niet teveel.

Het onderdrukken van de cyclus is echter een zeer dure oplossing! Met € 3 per "verliesdag" heeft deze methode een minimale kost van € 21 per week per zeug. Afhankelijk van het managementsysteem kan dit leiden tot een veelvoud.

Lianol stimuleert de zeug van binnenuit door haar eigen hormonale systeem te stimuleren. Dit zorgt ervoor dat ze beter berig wordt en met succes kan worden gedekt tegen slechts een fractie van de kosten.

Welk effect heeft Lianol vóór het werpen?

Lianol stimuleert (via IGF-1) de vorming van nieuwe microscopische bloedvaten in de placenta. Dit verhoogt de toevoer van voedingsstoffen en zuurstof voor elke big. Het verhoogt ook de uitwisselingscapaciteit van de placenta voor voedingsstoffen. Dit leidt tot zwaardere en actievere biggen bij de geboorte.

Welk effect heeft Lianol na het werpen?

Het opschonen van de baarmoeder zal vlotter gaan door de modulatie en vermindering van het ontstekingsproces. Dit helpt de zeug zich beter te voelen en vlotter te eten. Na het werpen stimuleert Lianol een beter opstart van de melkproductie. IGF1 heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van de uier en de daadwerkelijke start van de melkproductie.

Welke zeugen behandel ik rond het werpen?

Het beste is om alle zeugen te behandelen, omdat de groeifactor IGF-1 afneemt in tijden van stress. Het veranderen van huisvesting (van dracht- naar dekstal) en soms van voeder vereist een enorme aanpassing van de zeug. Dit gaat gepaard met veel stress. Optimale ondersteuning is daarom aan te raden.

Kan ik de extra suiker na spenen weglaten?

Het gebruik van suiker is niet strikt noodzakelijk, hoewel de lichaamsconditie van de zeugen acceptabel moet zijn. Over het algemeen wordt aanbevolen om na het spenen een energierijk voer te geven (flushvoer). Het is altijd beter om conditieverlies tijdens de lactatie zoveel als mogelijk te beperken dan om extra suiker te geven na het spenen.

Hoe stimuleert Lianol de melkproductie?

Lianol verhoogt het gehalte van de groeifactor IGF-1 in het bloed. Samen met prolactine verhoogt IGF-1 zowel het aantal melkproducerende cellen als de melkproductie van elke individuele cel. Daarom helpt Lianol om MEER melkproducerende cellen in de uier te creëren. Lianol versterkt het effect van een goed transitievoer.

Voor een betere vruchtbaarheid geef ik reeds suiker na spenen. Waarom zou ik nog Lianol geven?

Suiker (dextrose) verhoogt het insulinegehalte van elk dier. Een hoog insulinegehalte heeft een positief effect op het vertonen van bronst bij zeugen. Na de ovulatie heeft insuline nog maar weinig invloed in het al dan niet voorkomen van terugkomers. Lianol daarentegen heeft een bredere werking door de groeifactor IGF-1 te verhogen.

Voorafgaand aan de ovulatie veroorzaakt Lianol:

 • Stimulatie van de eierstokken
 • Verbetering van de kwaliteit van ovulerende eicellen (FSH / LH-gevoeligheid wordt verhoogd)
 • Hevigere bronst

Na de eisprong is het de groeifactor IGF-1 die ervoor zorgt dat de eicellen zich hechten aan de baarmoederwand en dat de placenta zich ontwikkelt. Lianol heeft dus een invloed op het vertonen van de bronst als op het aantal terugkomers. Lianol versterkt het effect van dextrose omdat het complementair is aan insuline.

Voor een goede lactatiestart gebruik ik al een transitievoer (van dracht naar lactatie). Waarom zou ik nog Lianol gebruiken?

Lianol verhoogt het gehalte van de groeifactor IGF-1 in het bloed. Samen met prolactine verhoogt IGF-1 zowel het aantal melkproducerende cellen als de melkproductie van elke individuele cel. Daarom helpt Lianol om MEER melkproducerende cellen in de uier te creëren. Lianol versterkt het effect van een goed transitievoer.

Hoe beïnvloedt Lianol het geboortegewicht van biggen?

Het geboortegewicht van een big wordt voornamelijk bepaald door:

 • de lichaamsconditie van de zeug
 • de uitwisseling van voedingsstoffen tussen de zeug en de big in de laatste 20 dagen van de dracht. In de laatste 2 tot 3 weken van de dracht vindt 1/3 van de totale biggengroei plaats.

Zelfs in de relatief korte periode dat Lianol wordt toegepast vóór het werpen kan het een positieve invloed uitoefenen op het gemiddelde geboortegewicht. Het zorgt voor een betere overdracht van voedingsstoffen tussen de zeug en de biggen en zorgt voor een betere doorbloeding van de placenta.

Ardol maakt gebruik van cookies.

Wij gebruiken functionele en analytische cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken en een goede werking van onze website te kunnen garanderen. Wij gebruiken daarnaast ook marketingcookies. Ze geven ons geanonimiseerde informatie waardoor wij onze bezoekers zoveel mogelijk relevante informatie kunnen tonen. Wanneer je op 'okay' klikt, geef je ons toestemming voor het plaatsen van deze cookies. Meer informatie over het gebruik van cookies door Ardol kun je lezen in onze privacyverklaring.