AVP Duitsland: Update

Publicatiedatum: 14-10-2020

Een paar dagen geleden is er een nieuwe kernzone ingesteld net boven Frankfurt en 60 km van het eerste aangetoonde besmette zwijn met Afrikaanse Varkenspest (AVP). AVP werd hier vastgesteld in een aangeschoten zwijn. Gisteren is hier een tweede zwijn bijgekomen en zijn er twee nieuwe zwijnen gevonden in de oorspronkelijke zone.

Dit brengt het totaal op 53 positieve dieren, waarvan een veertigtal tot een afstand van 6 km van elkaar zijn gevonden. De bufferzone is uitgebreid tot één grote zone en bestaat nu uit twee kernzones waarin de besmette zwijnen zijn gevonden. (Dit bericht dateert van 10 oktober, ondertussen blijft het aantal oplopen). 

Het risicogebied dat de twee kerngebieden bevat, bedraagt ruim 2.200 vierkante kilometer. Dat is groter dan de provincie Limburg. In het zuiden van het risicogebied ligt er ook nog een bufferzone. De verschillende zones zijn weergegeven in het kaartje.


Alle varkenslocaties (188) in het kerngebied zijn getest en negatief bevonden. Tevens gelden er nu voorwaarden voor de verwerking van plantaardige materialen uit het gebied. Verder wordt er een zwaar hek geplaatst rondom het kerngebied en de grenshekken met Polen worden nog versterkt. 


Aandacht voor hygiëne

Vorige week werd in Polen een nieuwe besmetting vastgesteld in een vrij gebied. In Roemenië zijn er 346 uitbraken voornamelijk op ‘back yard farms’ (varkens voor eigen consumptie) en 140 wilde zwijnen (72 dood gevonden - 68 geschoten). Extra aandacht voor medewerkers uit Oost-Europa rondom hygiëne en meegenomen etenswaren en goederen is dus zeer belangrijk.
 

Draaiboek AVP

Wat nu te doen wanneer AVP in Nederland wordt vastgesteld? Voorop staat dat we moeten trachten AVP buiten onze grenzen te houden. Echter, wanneer AVP bij wilde zwijnen wordt geconstateerd, zullen ongeveer dezelfde maatregelen worden genomen als die voorheen in België en nu in Duitsland gelden.

Een uitbraak heeft directe gevolgen voor de export naar derde landen daar Nederland zijn AVP-vrije status kwijtraakt. De overheid wordt dan verantwoordelijk voor de uitvoering en de kosten van de bestrijding. Het draaiboek hiervoor ligt klaar en in februari 2020 heeft er een oefening plaatsgevonden. Volgende week publiceert de POV op haar website een overzicht van de te nemen maatregelen bij een eventuele uitbraak.

Vrijwillige hygiënemaatregelen Afrikaanse Varkenspest (AVP)

Belanghebbenden zijn zeer beducht op de risico’s en gevolgen van een mogelijke introductie. Belangrijk is dat iedereen de passende maatregelen neemt om dit te voorkomen. De verspreiding door menselijk handelen blijft een groot gevaar.

Het voorkomen dat etensresten bij gehouden varkens terecht komen of vermijden dat deze in de natuur terechtkomen blijft zeer belangrijk. Daarnaast zijn goede hygiënemaatregelen cruciaal. Iedereen die met besmet materiaal in aanraking kan komen, moet dergelijke maatregelen nemen.

 • Voederbedrijven worden opgeroepen om bij leveringen bij varkensbedrijven in AVP-risicogebied én in Nederland extra aandacht te besteden aan persoonlijke hygiëne, bedrijfskleding en schoeisel. 
  • Geen chauffeur in de stal.
  • Gebruikte hulpmiddelen (onder andere stofzak) achterlaten op het bedrijf. De veehouder draagt zorg voor een geschikte locatie.
  • Bij gesloten hek, dit na vertrek weer sluiten.
  • Instructies en opmerkingen op de afleverbon dienen nauwgezet gevolgd te worden.
  • Optisch schone auto.
  • Indien aanwezig, bedrijfseigen bulkslang gebruiken. Is er geen aanwezig, reinig en ontsmet de slang dan na levering op het afleveradres.
 • Hygiënemaatregelen België: aansluiten op de maatregelen die Belgian Feed Association (BFA) communiceert. 
 • Vrijwillige hygiënemaatregelen Duitsland: Deutscher Verband Tiernahrung e. V. (DVT) beveelt de volgende maatregelen aan om de mogelijke insleep of verspreiding van AVP te voorkomen: 
  • Een-op-een transporten naar de doelbedrijven, gevolgd door een grondige reiniging en desinfectie van het transportmiddel.
  • Het dragen en gebruiken van beschermende kleding voor de chauffeurs. Beschermende kleding blijft na gebruik op de veebedrijven. Onder geen beding mogen stallen worden betreden.
  • Het dragen en gebruiken van ontsmettingsmiddelen voor ten minste de wielen en de wielkasten van de bestelwagens.
  • Zoveel mogelijk gebruik maken van verharde wegen. 
  • Indien mogelijk, gebruik van bedrijfseigen bulkslangen; als alternatief dient de bulkslang te worden ontsmet.
  • Exacte traceerbaarheid van alle reizen naar veehouderijbedrijven en de daaropvolgende reizen.
 • Hygiënemaatregelen overige risicolanden: volg de lokale adviezen

Draag je steentje bij en help een verhoogd bewustzijn te creëren rondom de gevaren van AVP door het onder de aandacht te brengen. Dit kan eenvoudig door het bericht te delen via social media met behulp van de knoppen onderaan het artikel! 


Deel dit bericht


Overige berichten

NIEUW: Proefzakken Basdiar GREEN voor biologische, SKAL erkende bedrijven!
Subsidie Vlaamse veehouders voor antibioticareductie goedgekeurd
Een verhoogde vruchtbaarheid is mogelijk!
Hittestress leidt tot minder worpen en minder biggen.
Winterkoude voelbaar tot in het kraamhok.
Let op en voorkom koude stress in de dekstal.
Preventief een hoger geboortegewicht van biggen!
Tablet geven voor optimale vruchtbaarheid
Najaarsverwerpen: hoe ontstaat het, wat kost het en kan je het voorkomen?

Ardol maakt gebruik van cookies.

Wij gebruiken functionele en analytische cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken en een goede werking van onze website te kunnen garanderen. Wij gebruiken daarnaast ook marketingcookies. Ze geven ons geanonimiseerde informatie waardoor wij onze bezoekers zoveel mogelijk relevante informatie kunnen tonen. Wanneer je op 'okay' klikt, geef je ons toestemming voor het plaatsen van deze cookies. Meer informatie over het gebruik van cookies door Ardol kun je lezen in onze privacyverklaring.