Veelgestelde vragen

Algemeen

Is Lianol een hormoon?

Neen, Lianol is geen hormoon. Lianol bevat actieve stoffen die de lichaamseigen productie van IGF-1 stimuleren waardoor het gehalte aan IGF-1 stijgt. 

Wat is het verschil tussen insuline en IGF-1?

Insuline like Growth Factor 1 (IGF-1) behoort tot dezelfde familie als insuline. Ze spelen beide een belangrijke rol in allerlei metabole -en ontwikkelingsprocessen.

Insuline is betrokken bij de regeling van het suikergehalte in het bloed. Het waakt erover dat er steeds voldoende energie beschikbaar is.
IGF-1 zorgt echter voor de groei en ontwikkeling van allerlei soorten lichaamscellen cellen. Ze vullen elkaar dus aan.

Ik geef al dextrose na het spenen om de vruchtbaarheid te verbeteren?

Dextrose (=suiker) verhoogt het insulinegehalte in het bloed. Insuline heeft een positieve invloed op de bronst van de dieren. Na de ovulatie is er echter geen effect meer.
Ferti werkt via het stimuleren van de IGF-1-gehaltes breder: 
Voor de ovulatie:

  • Voorbereiding van de ovaria
  • De kwaliteit en het aantal gerijpte eicellen
  • De bronstexpressie

Na de ovulatie blijft IGF-1 erg belangrijk voor de innesteling van de eicellen en in de ontwikkeling van de placenta.

Lianol ferti heeft dus zowel een invloed op de voorbereiding van de ovulatie als op de innesteling. Door zijn aanvullend effect op insuline zal het de invloed van een dextrose toediening nog versterken.

Kan ik de extra suiker na spenen weglaten?

Ja dit zou eventueel kunnen. De conditie van de zeugen moet wel goed zijn. Het is eveneens aangewezen om een energie dens voeder te voorzien na spenen (flushen)

Ik gebruik al een transitievoer (van dracht naar lactatie), voor een goede lactatiestart, waarom zou ik nog Lianol moeten gebruiken?

Lianol zal via IGF-1, samen met het hormoon prolactine, het aantal melk-producerende cellen alsook hun productie verhogen.
Lianol zorgt dus voor MEER melk-producerende cellen in de melkklier die ook LANGER blijven werken. Lianol versterkt dus
het effect van een goed transitievoer.

Hoe stimuleert Lianol de melkproductie?

Lianol zal via IGF-1-bloedwaarden zowel het aantal melkcellen als de productie per melkcel verhogen.
IGF-1 voorkomt ook dat deze cellen afsterven.
Piekproductie wordt bepaald door:

  • aantal melkkliercellen
  • productie per melkkliercel

Melkpersistentie wordt bepaald door:

  • hoe lang de melkkliercellen kunnen overleven

IGF-1 zal op beide vlakken de lactatie in stand helpen houden.
IGF-1 zal daarnaast ook een rol spelen in de lactose en caseïne productie in de melkcellen.

Beïnvloedt Lianol het geboortegewicht van de biggen?

Het geboortegewicht wordt vooral bepaald door de conditie van de zeug en het nutriëntentransport in de laatste fase van de dracht.
Lianol kan via IGF-1 een positieve invloed uitoefenen op de doorbloeding van de placenta en op die manier een vlotte overdracht van nutriënten tussen zeug en big mogelijk maken.

Wanneer moet ik Lianol colostro geven?

Lianol colostro wordt bij voorkeur direct na de geboorte gegeven. Bij erg zwakke biggen of kleine biggen kan de behandeling na 24 u herhaald worden. Ook na het behandelen van de biggen (castratie en ijzerspuit) helpt Lianol colostro een spoedig herstel in de hand.

Gaat Lianol colostro verstrekking ten koste van biestopname?

Neen, proeven tonen aan dat het de opname van biest zelfs bevordert. De biggen worden er  vitaler door en gaan sneller naar de speen. De grote voordelen  van  Lianol colostro zijn dat het enerzijds een energieshot is en voor een toename van de zuigreflex zorgt. Anderzijds zorgt het voor een toename van lichaamseigen groeifactoren en ontwikkeling.

Welke biggen moet ik Lianol colostro geven?

Ons advies is alle biggen tussen 800g en 1200g Lianol colostro te geven. Dit samen met alle verzwakte biggen. Samen komt dit neer op ongeveer 25% van de volledige toom. Nog lichtere biggen hebben er zeker ook baat bij maar door onvoldoende ontwikkeling van de organen is de kans op overleving wel beperkter.

Moet ik enkel de kleine biggen behandelen met Lianol colostro?

Lianol Colostro zal de productie van het groeihormoon IGF-1 bij de biggen stimuleren waardoor de vitaliteit toeneemt.
Kleine biggen groeien hierdoor sneller en je hebt minder uitval. Bij de grotere biggen wordt echter de groei en conditie ook positief beïnvloed. Het beste is om alle biggen tussen 800 en 1200g te behandelen en alle verzwakte biggen.

Mag ik het colostro-pompje opnieuw gebruiken?

Dat mag zeker. Om verstopping van het pompje te voorkomen en uit hygiënische overweging raden we aan om het pompje na gebruik met warm water schoon te maken.

Mijn doseerpompje blokkeert soms bij hergebruik?

Colostro is een visceuze vloeistof. Deze kan bij uitdrogen gaan kleven. Het is dan ook beter het pompje te reinigen met water na gebruik.

Blokkeert het pompje toch door verkleefd product, kan veelvuldig naspoelen met heet water het pompje deblokkeren.

Hoe lang kan ik een geopend flesje Lianol colostro bewaren?

Na het openen is het aangeraden het flesje op een koele (< 10 °C), donkere plaats te bewaren.
In deze omstandigheden kan een geopend flesje vlot nog 2 maanden bewaard worden indien het afgesloten is.

De biggen nemen Lianol basdiar onvoldoende op?

De oorzaak is hier meestal dat de zeug ruim voldoende melk geeft. In dit vroege stadium is de big dan minder geneigd Lianol basdiar op te nemen. Ze leren echter wel water drinken waardoor ze ijzer en algen binnenkrijgen. Houd daarom steeds minimaal 1 cm water op het gemengde product. Begin steeds met kleine hoeveelheden en vul vaak aan zo verliest de big zijn interesse niet.

Gaat Lianol basdiar aanbieden niet ten koste van de biestopname?

Het is een vaststaand feit dat biestopname erg belangrjik is. Zeker omdat er steeds minder biest per individule big beschikbaar is door het groeiend aantal biggen per toom. De belangrijkste taak van de basdiar is dat het direct na de geboorte de min of meer steriele darm op een evenwichtige manier helpt ontwikkelen. Het blokt pathogene kiemen af en zorgt voor een gezonde darmflora. het stimuleert alle biggen tot een goede ijzer- en voederopname. Het gebruik van Lianol basdiar heeft geen invloed op resorptie van antistoffen uit de biest.

Ze nemen de Lianol basdiar wel op, maar ik zie geen verschil na gebruik?

Lianol basdiar ondersteunt de ontwikkeling van de darmflora en darmstructuur zodat het de vertering van melk of vast voer gaat verbeteren. Na enkele maanden gebruik is het grootste effect dat de uitval in de kraamstal daalt. Op korte termijn blijkt dat het op vele bedrijven de kans op het ontstaan van voedingsdiarree vermindert.

Moet ik nog een ijzerspuit toedienen als ik Lianol basdiar gebruik?

Ja. Naast de geadviseerde ijzerspuit geeft Lianol basdiar echter reeds direct na de geboorte een extra aanvulling op de ijzerreserves. Hierdoor ondersteunt het de aanmaak van rode bloedcellen en verbetert het zuurstoftransport.

Lianol basdiar zakt uit bij gebruik, is dit een probleem?

Eenmaal Lianol basdiar wordt opgelost in water gaat het  uitzakken. Dit is echter geen probleem voor zijn goede werking.  De biggen gaan dit sediment goed opnemen maar hiervoor dient het product steeds vochtig te blijven. Vocht is in deze levensfase van de biggen esentieel. 

Hoe ziet het voerschema van Lianol basdiar eruit?

Consulteer de gebruiksaanwijzing. Volg het advies van geboorte tot 8 dagen zoals aangegeven.

Kan ik Lianol basdiar oplossen met een elektrolyten-mix?

Lianol basdiar kan met kunstmelk of electrolyten-mix ingemengd worden. Het is dan wel noodzakelijk de voederbakken 2x daags te reinigen. Bij het gebruik van enkel Lianol basdiar is dit niet nodig.

Wanneer moet ik de bakjes schoonmaken als ik basdiar gebruik?

Het volstaat om de bakjes enkel bij visuele verontreiniging even te ledigen en te hervullen met vers product.

Kan het ijzergehalte in basdiar E. COLI groei stimuleren en zo diarree veroorzaken?

Het ijzer in de basdiar is voornamelijk organisch ijzer dat in een dergelijke stabiele chelaat-vorm gebonden is dat het erg moeilijk bruikbaar is voor E.Coli in het darmlumen. Verder bewijst de praktijk dat basdiar door de kleimineralen voedingsdiarree problemen onderdrukt.  

Gaat Lianol basdiar geen sporenelementen en mineralen binden?

Lianol basdiar is samengesteld uit zorgvuldig geselecteerde grondstoffen. Van elk van deze individuele grondstoffen  is wetenschappelijk bewezen dat ze geen sporenelementen of mineralen binden. Men kan de Lianol basdiar probleemloos een drietal weken voeren zonder risico op binding van deze elementen.

Als ik Lianol basdiar geef, groeien mijn biggen niet goed.

Integendeel, Lianol basdiar stimuleert de vertering van de eiwitten en energie uit zeugenmelk. Hierdoor groeien de biggen evengoed als voorheen.

Wanneer moet ik beginnen met bijvoeren/cup's open zetten als ik Lianol basdiar gebruik ?

Vanaf de vijfde dag kan er eventueel bijgevoederd worden via het cupsysteem of extra kommetjes. Wij raden aan om zeker tot dag 7 door te gaan met Lianol basdiar omdat het alle biggen prikkelt tot opname van voer door de stimulatie van het wroetgedrag.

Moet ik Lianol basdiar aan alle tomen geven of alleen de eerste en tweede worps zeugen?

Basdiar dient verstrekt te worden aan alle tomen omdat het grootste effect van Lianol basdiar speelt op de darmgezondheid van de biggen en hun ijzer- en mineralen aanvulling.

Lianol basdiar stoft soms bij het gebruik?

Het product kan inderdaad stoffen. Door zijn specifieke samenstelling en voor de goede werking heeft het een zeer fijne structuur. Voor de gebruiksaanwijzing gelieve het etiket te consulteren.

Kun je Lianol basdiar ook gewoon droog verstrekken?

De kracht en de werking van Lianol basdiar schuilt hem net in de unieke cominatie tussen algen/ijzer/ kleimineralen en water. Het is dan ook aangeraden het product steeds met water te verstrekken.

Mijn personeel ziet het gebruik van basdiar niet zitten wegens de extra arbeid?

Uit ervaring blijkt dat bij langdurig gebruik van Lianol basdiar  er net minder arbeid nodig is doordat alles vlotter loopt in de kraamstal. Zeker het verminderen van de uitval in de kraamstal is voor het personeel steeds een goede motivator. 

Ardol maakt gebruik van cookies.

Wij gebruiken functionele en analytische cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken en een goede werking van onze website te kunnen garanderen. Wij gebruiken daarnaast ook marketingcookies. Ze geven ons geanonimiseerde informatie waardoor wij onze bezoekers zoveel mogelijk relevante informatie kunnen tonen. Wanneer je op 'okay' klikt, geef je ons toestemming voor het plaatsen van deze cookies. Meer informatie over het gebruik van cookies door Ardol kun je lezen in onze privacyverklaring.