Ofte stillede spørgsmål

Er Lianol et hormon?

Nej, Lianol er ikke et hormon. Lianol er et aktivt, naturligt molekyle, som opstår under fermentering. Lianol støtter immunforsvaret og stimulerer produktion af kroppens naturlige vækstfaktor (IGF-1), og øger dermed kroppens IGF-1 niveau.

Hvad er IGF-1?

IGF-1 står for insulin-like growth factor. Som der står i navnet, minder det om insulin. Begge af disse stoffer spiller en vigtig rolle i kroppens diverse udviklingsprocesser.

Insulin er ansvarlig for regulering af blodsukkeret. Det sikrer, at kroppen altid har den energi, som den har brug for.

Vækstfaktor IGF-1 sikrer derimod vækst af kroppens celler og organer. Her er der blandt andet tale om ægceller, muskel, blodlegemer osv. Insulin og IGF-1 hører med andre ord sammen.

Lianol Ferti

Hvad kan jeg forvente ved brug af Lianol Ferti?

Behandlede søer har en kortere interval fra fravænning til brunst. Dette gør, at det er nemmere at forvalte avling. Det er mere tydeligt, når søerne er i brunst, så det er nemmere at opfange det. Derudover har søerne det med at ”stå” længere og bedre.

Søer omløbes mindre, hvilket medfører en øget farerate og får farestaldene fyldt.

Kan Lianol erstatte produkter, som tilbageholder brunst efter fravænning (såsom Altrenogest)?

Ja. Disse produkter bruges i stigende grad til produktive søer efter fravænning. De sætter soens cyklus på pause og gør det muligt at flytte hende til en anden gruppe. Dette gør, at soen kan komme sig over tilstandstabet, som opstår under amning, uden at det påvirker avlingen.

Det er meget dyrt at tilbageholde en sos cyklus! Det koster €3 pr. dag, hvor man ikke oplever resultater, så denne metode koster mindst €21 pr. uge pr. so. Afhængig af, hvordan søerne forvaltes, kan det ende med at blive en dyr proces.

Lianol stimulerer soen indefra ved at give hendes hormonsystem et boost. Dette sikrer, at hun bedre kommer i brunst og at løbningen har større succes, hvilket er meget billigere.

Kan Lianol erstatte hormonindsprøjtninger efter fravænning?

Det er muligt at tvinge en gylt eller so til at komme i brunst med hormonindsprøjtninger. Men når de er insemineret, skal disse dyr regelmæssigt omløbes. Lianol stimulerer soen indefra ved at give hendes hormonsystem et boost. Dette forbedrer frugtbarheden og gør, at soen ikke skal omløbes.

Hvordan kan Lianol have en positiv indvirkning på varmestress?

Søer har tendens til at spise mindre, når det er varmt. Deres pattegrise har dog brug for den samme mængde energi, så de kan vokse. Dette betyder, at søerne er afhængige af deres kroppes depoter. Når disse afmagrede søer kommer ind i løbestalden, kommer de ikke ordentligt i brunst, og det bliver svært at løbe dem.

Når søerne endelig farer, føder de mindre kuld med svagere pattegrise. Brug af Lianol under fravænning eller amning, øger fremkomsten af IGF-1, hvilket sikrer, at søerne hurtigere kommer i brunst og kræver færre løbninger.

Hvilke søer skal jeg behandle efter fravænning?

Lav en analyse af de tekniske resultater pr. kuld og tag den derfra. Det er bedst at behandle alle søerne, da vækstfaktor IGF-1 sænkes, når søernes tilstand er forringet og i takt med, at de bliver ældre. Dette er nemt, når Lianol Solapro er blandet ind i deres foder.

Det nemmeste er at vælge et par dyr inden fravænning, når det anbefales at behandle dem hver for sig. Dette udvalg af grise skal bestå af gylter, alle 1. og 2. kuldssøer og alle dyr med forringet kropstilstand.

Skal jeg stadig bruge sukker efter fravænning?

Det er ikke nødvendigt, men soens krop skal være i en acceptabel tilstand. Det anbefales generelt at servere energirigt foder fetere fravænning (flush-diæt). Du får altid mere ud af at forebygge tilstandstab under amning, end ved at servere ekstra sukker efter fravænning.

Jeg giver allerede mine søer sukker efter fravænning for at forbedre frugtbarhed. Hvorfor skal jeg også bruge Lianol?

Sukker (druesukker) øget insulinniveauet i alle slags dyr. Et højt insulinniveau har en positiv indvirkning på evnen til at opfange brunst i søer. Efter ægløsning, spiller insulin dog ikke en væsentlig rolle i søer, som skal omløbes. Lianol har derimod en større indvirkning, da tilskuddet øger fremkomsten af vækstfaktor IGF-1.

Inden ægløsning, sikrer Lianol:

 • Stimulation af æggestokkene
 • Forbedret ægcellekvalitet (øget FSH/LH-sensitivitet)
 • Forbedret evne til at opfange brunst

Efter ægløsning: vækstfaktor IGF-1 gør, at ægcellerne sætter sig fast på livmodervæggen og at moderkagen udvikles. Derfor har Lianol både en positiv indvirkning på evnen til at opfange brunst og antallet af søer, som skal omløbes. Da Lianol kan sammenlignes med insulin, øger tilskuddet også druesukkerets effektivitet.

Hvordan fungerer Lianol Ferti?

For at sikre succesfuld løbning af soen efter fravænning, skal æggestokken skabe ægceller i høj kvalitet. Dette muliggøres ved at æggestokkene modtager et specifikt signal fra hjernen (udskillelse af FSH/LH). Dette medfører, at ægcellerne modnes og kan befrugtes.

Hjernen udskiller kun dette specifikke signal, hvis niveauet af insulin og vækstfaktoren IGF-1 er tilstrækkeligt højt. Baseret på kvantiteten af disse to hormoner, kan hjernen vurdere soens ernæringsmæssige tilstand på det pågældende tidspunkt. Insulin og vækstfaktor IGF-1 fungerer som en sensor for kroppens ernæringsmæssige tilstand. Dette smarte system gør, at soen ikke har ægløsning, hvis den oplever fodermangel eller har en kropsmæssig tilstand som gør, at den ikke ville have en succesfuld drægtighed.

Hvis soen har udviklet en dårlig kropstilstand ved fravænning, vil begge hormonniveauer være lave, og det vil ikke være muligt for soen at komme i brunst. Hvis soen har udviklet en dårlig kropstilstand, men modtager en sukkerig diæt (flush-diæt), vil insulinniveauet stige. IGF-1 niveauet genoprettes dog langsomt. Resultatet er, at soen kommer i brunst og kan løbes, men at processen for det mislykkes.

Hvis soen har udviklet en dårlig kropstilstand, men modtager en flush-diæt og Lianol, vil den komme i brunst og kunne løbes med succes! Lianol Ferti og flush-diæter supplerer nemlig hinanden.

Lianol Vital

Hvilken effekt har Lianol inden faring?

Gennem IGF-1 stimulerer Lianol oprettelsen af nye, mikroskopiske blodårer i moderkagen. Dette gør, at de forskellige pattegrise tilføres flere ernæringsstoffer og mere ilt. Dette øger moderkagens evne til at overføre ernæringsstoffer, hvilket gør, at pattegrisene er tungere og mere aktive umiddelbart efter deres fødsel.

Hvilken effekt har Lianol efter faring?

Det er nemmere at rengøre livmoderen med modulering og reducering af inflammationen. Dette hjælper soen med at få det bedre og spise mere. Efter faring, stimulerer Lianol starten på bedre mælkeproduktion. IGF-1 har en positiv indvirkning på mælkekirtlens udvikling og mælkeproduktionens start.

Hvordan påvirker Lianol pattegrisenes fødselsvægt?

En pattegris’ fødselsvægt afhænger primært af:

 • soens kropstilstand
 • udveksling af næringsstoffer mellem soen og pattegrisen i drægtighedens sidste 20 dage. 1/3 af pattegrisens samlede vækst, finder sted i drægtighedens sidste 2-3 uger

Selv i den forholdsvist korte periode inden faringen, kan Lianol have en positiv indvirkning på den gennemsnitlige fødselsvægt. Tilskuddet sikrer bedre udveksling af næringsstoffer mellem soen og pattegrisen, og det forbedrer omløbet til moderkagen.

Hvilke søer skal jeg behandle ved faring?

Det er bedst at behandle alle søerne, da IGF-1 niveauet falder i stressede perioder. Flytning (ind i farestalden) og diætændringer er ofte starten på en stor justeringsperiode. Dette medfører masser af stress. Derfor anbefales optimal støtte.

Hvordan støtter Lianol mælkeproduktion?

Lianol øger mængden af vækstfaktor IGF-1 i blodet. Sammen med prolaktin, øger IGF-1 antallet af mælkeproducerende celler samt udbyttet fra de forskellige celler. Dermed skaber Lianol FLERE mælkeproducerende celler i mælkekirtlen. Lianol forbedrer de resultater, man får ud af en god overgangsdiæt.

Jeg bruger allerede en overgangsdiæt (fra drægtighed til amning) for at få en god start på amningen. Hvorfor bør jeg bruge Lianol?

Lianol øger mængden af vækstfaktor IGF-1 i blodet. Sammen med prolaktin, øger IGF-1 antallet af mælkeproducerende celler samt udbyttet fra de forskellige celler. Dermed skaber Lianol FLERE mælkeproducerende celler i mælkekirtlen. Lianol forbedrer de resultater, man får ud af en god overgangsdiæt.

Lianol Colostro

Hvordan er Lianol Colostro unikt?

Det unikke ved Lianol Colostro er, at det giver ekstra energi til nyfødte pattegrise. Det øger fremkomsten af vækstfaktoren (IGF-1) i pattegrise. I de første 6 uger, er den eneste faktor for, hvor hurtigt en pattegris vokser og udvikler sig, den samlede mængde IGF-1 i dens krop. Derudover støtter Colostro også immunforsvaret. Denne kombination gør, at de mindre, svækkede pattegrise får lige så gode chancer for at overleve.

Har Lianol Colostro en negativ indvirkning på råmælksoptagelse?

Nej, forskningen viser, at Lianol endda fremmer antistofresorption og råmælksoptagelse. Pattegrisene bliver mere aktive og anvender yveret indenfor kortere tid. Lianol fremmer dierefleksen. Derudover øger Colostro vækstfaktorerne, hvilket fører til pattegrisens udvikling. Sidst, men ikke mindst, støtter det immunforsvaret.

Hvornår skal jeg bruge Lianol Colostro?

Lianol Colostro skal helst gives umiddelbart efter fødsel. I tilfælde af markant svækkede eller mindre pattegrise, kan behandlingen gentages efter 24 timer. Lianol Colostro kan hjælpe med bedringen efter generel behandling (kastrering og jernindsprøjtning).

Hvilke pattegrise skal have Lianol Colostro?

Det anbefales, at man giver Lianol Colostro til alle pattegrise mellem 800g og 1200g samt til alle svækkede grise. Det er som regel ca. 25% af hele kuldet. Selv mindre grise (<800g) vil drage fordel af Lianol Colostro. Overlevelsesevnen er begrænset, grundet den utilstrækkelige organudvikling.

Hvordan virker Lianol Colostro?

Colostro sikrer, at selv de mindste og svageste pattegrise udvikler sig næsten lige så godt som deres tungere søskende. Den mængde IGF-1*, som er til stede i kroppen ved fødslen, påvirker hvor hurtigt de nyfødte pattegrise vokser samt hvor hurtigt deres organer udvikler sig. Små, svækkede pattegrise har altid mindre vækstfaktor IGF-1 i blodet ved fødslen.

Hvis dette ikke behandles, kommer de til at sakke bagud i forhold til deres tungere søskende. Med Lianol Colostro, øges IGF-1 niveauet i små pattegrise hurtigt. Derudover fungerer tilskuddet som et shot uundværlig energi over de følgende 24 timer.

* Ofte stillede spørgsmål – Hvad er IGF-1

Skal jeg kun give Lianol Colostro til de mindste pattegrise i kuldet?

Lianol Colostro stimulerer produktionen af vækstfaktor IGF-1 i pattegrise, hvilket medfører forbedret vitalitet. De små pattegrise vokser hurtigere og oplever en bedre overlevelsesevne. Stimulation af vækstfaktorerne, har en positiv indvirkning på tungere pattegrises vækst og udvikling. Det anbefales, at man behandler alle pattegrise, som vejer mellem 800g og 1200g samt alle svækkede pattegrise (25% af hele kuldet).

Kan Lianol Colostro-pumpen genbruges?

Ja. Vi anbefaler at rense pumpen med varmt, rent vand efter brug af hygiejnemæssige årsager samt for at sikre, at pumpen ikke bliver stoppet.

Min Lianol Colostro-pumpe bliver nogle gange stoppet, når jeg genbruger den?

Lianol Colostro er en tyktflydende væske. Tilskuddet kan blive udtørret og sidde fast indeni pumpen. Derfor anbefales det, at man vasker pumpen med varmt, rent vand efter brug. Hvis pumpen stadig er stoppet, vaskes den med varmt vand indtil produktet opløses.

Hvor længe kan jeg beholde en åben flaske Lianol Colostro?

Når flasken er åben, anbefales det at opbevare den tørt og køligt (<15°C). Under disse forhold, kan en åben flaske opbevares i to måneder, så længe låget lukkes ordentligt.

Lianol Basdiar

Hvilke resultater kan jeg forvente, når jeg bruger Lianol Basdiar?

Lianol Basdiar reducerer dødelighed inden fravænning og forebygger visse former for diarré. Derudover oplever langtidsbrugere af Basdiar:

 • Nedsat flytning af pattegrise til plejesøer, og at dette først sker senere hen (pattegrise bliver sammen med deres egne mødre i længere tid).
 • At det er muligt at fravænne flere pattegrise med deres egne mødre.
 • Forbedret brug af soens egen råmælk. Pattegrisene får de bedste antistoffer fra deres egne mødre.
 • Nedsat blanding af pattegrise medfører færre sygdomsudbrud.
 • Reduceret brug af antibiotika ved brug af Basdiar.
 • Pattegrise lærer hurtigere, hvordan man indtager en solid diæt.

Har Lianol Basdiar en negativ indvirkning på råmælksoptagelse?

Lionel Basdiar har ingen indflydelse på optagelse af antistoffer i søernes råmælk. God råmælksoptagelse og optimal overførsel af antistoffer fra so til pattegris, er nogle af de vigtigste faktorer, da der er mindre og mindre råmælk til de forskellige pattegrise.

Basdiar skal beskytte de mere eller mindre sterile tarmsystemer fra skadelige stoffer så hurtigt som muligt. Basdiar fører til en velbalanceret udvikling af tarmsystemet. Tilskuddet blokerer og fanger patogene bakterier, og sikrer sund tarmflora. Derudover stimulerer det pattegrisene, som udvikler en god jernoptagelse og foderoptagelse.

Hvad er Basdiar?

Lianol Basdiar er et europæisk certificeret kosttilskud til dyrefoder med et specifikt ernæringsmæssigt formål (diætetisk foder - EG 2008/38). Det er udviklet til nyfødte og unge pattegrise med det formål at stabilisere fordøjelse og kompensere for jernmangel efter fødsel. Det skal altid gives sammen med enten somælk, kunstig mælk eller prestarter.

Skal jeg stadig give jernindsprøjtninger, når jeg bruger Lianol Basdiar?

Ja. Nogle pattegrise modtager dog denne jernindsprøjtning for sent, mens andre er for små. Lianol Basdiar er et godt jerntilskud umiddelbart efter fødslen. Tilskuddet støtter kroppens produktion af røde blodlegemer, og forbedrer kroppens iltoverførsel.

Pattegrisene drikker Lianol Basdiar helt fint, men jeg oplever ikke en forskel?

Lianol Basdiar støtter udviklingen af tarmflora og -systemet. Dette gør, at fordøjelse af mælk eller en solid diæt, forbedres. På den lange bane, er den største forskel, at dødelighed inden fravænning reduceres. På den korte bane, reducerer Lianol Basdiar forekomsten af diarré forårsaget af dårlig fordøjelse.

Lianol Basdiar opløsningen falder hurtigt, er det et problem ift. effektivitet?

Så snart Lianol Basdiar opløses i vand, begynder det at falde. Det er normalt, og sker på grund af lermineralerne. Det har ingen indvirkning på produktets effektivitet. Først, drikker pattegrisene vandet og algerne, og dernæst indtager de sedimentet. For at dette kan ske, skal produktet altid være vådt, så grisene sagtens kan få fat i det. Lianol Basdiar sikrer, at pattegrisene er hydrerede, hvilket er afgørende i de første uger.

Hvordan ser en fodringsplan ud med Lianol Basdiar?

Læs instruktionerne inden brug. Følg de råd, der står i brochuren fra fødsel op til 8. dag.

Kan jeg opløse Lianol Basdiar i mælk eller elektrolytter?

Lianol Basdiar kan godt blandes med kunstig mælk eller elektrolytter. I dette tilfælde, skal foderskålen rengøres to gange om dagen. Dette er ikke nødvendigt, når Lianol Basdiar blandes op med vand.

Hvordan renser jeg foderskålen, når jeg bruger Basdiar?

Det er ikke nødvendigt at rengøre skålen hver dag! Det er nok at tømme foderskålene, hvis der er tale om synlig kontaminering og derefter fylde dem med nyt produkt.

Kan jernet i Lianol Basdiar stimulere E. coli og dermed forårsage diarré?

Jernet i Basdiar er primært økologisk. Det har en stabil kompleksbinding, som gør det meget svært for E. coli at overleve i tarmsystemet. Derudover viser videnskabelige forsøg, at Basdiar tilbageholder diarré forårsaget af dårlig fordøjelse.

Will Lianol Basdiar bind trace elements and minerals?

Lianol Basdiar består af nøje udvalgte råmaterialer. Det er videnskabeligt bevist, at delene ikke binder sporstoffer eller mineraler. Man kan nemt bruge Lianol Basdiar i tre uger af gangen, uden risiko for at binde disse mineraler.

Jeg er bekymret for, at mine pattegrise ikke vil vokse, hvis jeg giver dem Lianol Basdiar?

Lianol Basdiar har faktisk en positiv indvirkning på alle proteinerne og energien i soens mælk. Dette betyder, at dine pattegrise kommer til at vokse lige så godt som før.

Hvornår skal jeg fodre/åbne fodringskopperne, når jeg bruger Lianol Basdiar?

Yderligere fodring gennem det automatiske kopsystem eller ekstra foderskåle, kan benyttes fra 5. dag og fremad. Vi anbefaler, at du fortsætter med at bruge Lianol Basdiar indtil mindst 7. dag. Det stimulerer pattegrisenes instinkt for at rode i jorden efter føde, så de har nemmere ved at indtage en solid diæt.

Lianol Basdiar afgiver støv ved brug?

Produktet kan godt være støttet. Det har en specifik sammensætning og en meget fin struktur, da dette sikrer optimal effektivitet. Instruktionerne kan læses på etiketten.

Kan man bruge Lianol Basdiar tørt?

Lianol Basdiars potens og effektivitet opstår i den unikke blanding alge, jern, lermineraler og vand. Derfor anbefales det, at man altid blander produktet med vand.

Mine ansatte bryder sig ikke om at bruge Lianol Basdiar, da det er ekstra arbejde?

Erfaring tyder på, at Lianol Basdiar kræver mindre arbejdskraft på den lange bane. Alt kommer til at fungere bedre i farestalden. Nedsat dødelighed inden fravænning, er altid en god motivationsfaktor for de ansatte. 

Pattegrisene drikker ikke nok Lianol Basdiar?

Dette er som regel fordi soen laver for meget mælk. I dette tilfælde er pattegrisene mindre tilbøjelige til at drikke Lianol Basdiar i en ung alder. De begynder at drikke Basdiar-løsningen før eller senere, hvilket betyder, at de får deres jern og alge til sidst. Sørg altid for at have mindst 1cm vand i det opblandede produkt. Start altid med små mængder flere gange, så pattegrisene ikke mister interesse.

Skal jeg give alle mine kuld Lianol Basdiar, eller skal jeg vælge til og fra?

Alle kuld i farestalden skal have Lianol Basdiar. Pattegrisenes får mest ud af Lianol Basdiar i forbindelse med deres tarmsundhed, jern og mineral. Derudover hjælper produktet også med at tilbageholde miljømæssige infektioner.

Lianol Solapro

Hvordan forbedrer Lianol Solapro nyligt fravænnede pattegrises immunforsvar?

Lianol beskytter nyligt fravænnede pattegrises tarmsystem på tre måder:

 • det genopretter homøostase i tarmenes slimhinde
 • det øger de tætte forbindelser resistans i tarmene
 • det regulerer korrekt immunrespons mod infektioner (immunmodulering)

Når disse handlinger kombineres, kommer pattegrisene sig hurtigere over infektioner, og forekomsten af patogene bakterier i tarmsystemet reduceres. Samtidigt genopretter Lianol det nedsatte IGF-1 niveau, hvilket gør, at vægtøgningen udlignes.

Hvordan kan Lianol have en positiv indvirkning på varmestress?

Søer har tendens til at spise mindre, når det er varmt. Deres pattegrise har dog brug for den samme mængde energi, så de kan vokse. Dette betyder, at søerne er afhængige af deres kroppes depoter. Når disse afmagrede søer kommer ind i løbestalden, kommer de ikke ordentligt i brunst, og det bliver svært at løbe dem.

Når søerne endelig farer, føder de mindre kuld med svagere pattegrise. Brug af Lianol under fravænning eller amning, øger fremkomsten af IGF-1, hvilket sikrer, at søerne hurtigere kommer i brunst og kræver færre løbninger.

Hvordan forbedrer Lianol Solapro frugtbarhed?

For at sikre succesfuld løbning af soen efter fravænning, skal æggestokken skabe ægceller i høj kvalitet. Dette muliggøres ved at æggestokkene modtager et specifikt signal fra hjernen (udskillelse af FSH/LH). Dette medfører, at ægcellerne modnes og kan befrugtes.

Hjernen udskiller kun dette specifikke signal, hvis niveauet af insulin og vækstfaktoren IGF-1 er tilstrækkeligt højt. Baseret på kvantiteten af disse to hormoner, kan hjernen vurdere soens ernæringsmæssige tilstand på det pågældende tidspunkt. Insulin og vækstfaktor IGF-1 fungerer som en sensor for kroppens ernæringsmæssige tilstand. Dette smarte system gør, at soen ikke har ægløsning, hvis den oplever fodermangel eller har en kropsmæssig tilstand som gør, at den ikke ville have en succesfuld drægtighed.

Hvis soen har udviklet en dårlig kropstilstand ved fravænning, vil begge hormonniveauer være lave, og det vil ikke være muligt for soen at komme i brunst. Hvis soen har udviklet en dårlig kropstilstand, men modtager en sukkerig diæt (flush-diæt), vil insulinniveauet stige. IGF-1 niveauet genoprettes dog langsomt. Resultatet er, at soen kommer i brunst og kan løbes, men at processen for det mislykkes.

Hvis soen har udviklet en dårlig kropstilstand, men modtager en flush-diæt og Lianol, vil den komme i brunst og kunne løbes med succes! Lianol Ferti og flush-diæter supplerer nemlig hinanden.

Kan Lianol erstatte hormonindsprøjtninger efter fravænning?

Det er muligt at tvinge en gylt eller so til at komme i brunst med hormonindsprøjtninger. Men når de er insemineret, skal disse dyr regelmæssigt omløbes. Lianol stimulerer soen indefra ved at give hendes hormonsystem et boost. Dette forbedrer frugtbarheden og gør, at soen ikke skal omløbes.

Kan Lianol erstatte produkter, som tilbageholder brunst efter fravænning (såsom Altrenogest)?

Ja. Disse produkter bruges i stigende grad til produktive søer efter fravænning. De sætter soens cyklus på pause og gør det muligt at flytte hende til en anden gruppe. Dette gør, at soen kan komme sig over tilstandstabet, som opstår under amning, uden at det påvirker avlingen.

Det er meget dyrt at tilbageholde en sos cyklus! Det koster €3 pr. dag, hvor man ikke oplever resultater, så denne metode koster mindst €21 pr. uge pr. so. Afhængig af, hvordan søerne forvaltes, kan det ende med at blive en dyr proces.

Lianol stimulerer soen indefra ved at give hendes hormonsystem et boost. Dette sikrer, at hun bedre kommer i brunst og at løbningen har større succes, hvilket er meget billigere.

Hvilken effekt har Lianol inden faring?

Gennem IGF-1 stimulerer Lianol oprettelsen af nye, mikroskopiske blodårer i moderkagen. Dette gør, at de forskellige pattegrise tilføres flere ernæringsstoffer og mere ilt. Dette øger moderkagens evne til at overføre ernæringsstoffer, hvilket gør, at pattegrisene er tungere og mere aktive umiddelbart efter deres fødsel.

Hvilken effekt har Lianol efter faring?

Det er nemmere at rengøre livmoderen med modulering og reducering af inflammationen. Dette hjælper soen med at få det bedre og spise mere. Efter faring, stimulerer Lianol starten på bedre mælkeproduktion. IGF-1 har en positiv indvirkning på mælkekirtlens udvikling og mælkeproduktionens start.

Hvilke søer skal jeg behandle ved faring?

Det er bedst at behandle alle søerne, da IGF-1 niveauet falder i stressede perioder. Flytning (ind i farestalden) og diætændringer er ofte starten på en stor justeringsperiode. Dette medfører masser af stress. Derfor anbefales optimal støtte.

Skal jeg stadig bruge sukker efter fravænning?

Det er ikke nødvendigt, men soens krop skal være i en acceptabel tilstand. Det anbefales generelt at servere energirigt foder fetere fravænning (flush-diæt). Du får altid mere ud af at forebygge tilstandstab under amning, end ved at servere ekstra sukker efter fravænning.

Hvordan støtter Lianol mælkeproduktion?

Lianol øger mængden af vækstfaktor IGF-1 i blodet. Sammen med prolaktin, øger IGF-1 antallet af mælkeproducerende celler samt udbyttet fra de forskellige celler. Dermed skaber Lianol FLERE mælkeproducerende celler i mælkekirtlen. Lianol forbedrer de resultater, man får ud af en god overgangsdiæt.

Jeg giver allerede mine søer sukker efter fravænning for at forbedre frugtbarhed. Hvorfor skal jeg også bruge Lianol?

Sukker (druesukker) øget insulinniveauet i alle slags dyr. Et højt insulinniveau har en positiv indvirkning på evnen til at opfange brunst i søer. Efter ægløsning, spiller insulin dog ikke en væsentlig rolle i søer, som skal omløbes. Lianol har derimod en større indvirkning, da tilskuddet øger fremkomsten af vækstfaktor IGF-1.

Inden ægløsning, sikrer Lianol:

 • Stimulation af æggestokkene
 • Forbedret ægcellekvalitet (øget FSH/LH-sensitivitet)
 • Forbedret evne til at opfange brunst

Efter ægløsning: vækstfaktor IGF-1 gør, at ægcellerne sætter sig fast på livmodervæggen og at moderkagen udvikles. Derfor har Lianol både en positiv indvirkning på evnen til at opfange brunst og antallet af søer, som skal omløbes. Da Lianol kan sammenlignes med insulin, øger tilskuddet også druesukkerets effektivitet.

Jeg bruger allerede en overgangsdiæt (fra drægtighed til amning) for at få en god start på amningen. Hvorfor bør jeg bruge Lianol?

Lianol øger mængden af vækstfaktor IGF-1 i blodet. Sammen med prolaktin, øger IGF-1 antallet af mælkeproducerende celler samt udbyttet fra de forskellige celler. Dermed skaber Lianol FLERE mælkeproducerende celler i mælkekirtlen. Lianol forbedrer de resultater, man får ud af en god overgangsdiæt.

Hvordan påvirker Lianol pattegrisenes fødselsvægt?

En pattegris’ fødselsvægt afhænger primært af:

 • soens kropstilstand
 • udveksling af næringsstoffer mellem soen og pattegrisen i drægtighedens sidste 20 dage. 1/3 af pattegrisens samlede vækst, finder sted i drægtighedens sidste 2-3 uger

Selv i den forholdsvist korte periode inden faringen, kan Lianol have en positiv indvirkning på den gennemsnitlige fødselsvægt. Tilskuddet sikrer bedre udveksling af næringsstoffer mellem soen og pattegrisen, og det forbedrer omløbet til moderkagen.

Ardol bruger cookies

Vi bruger funktions- og statistik-cookies for at gøre vores hjemmeside mere brugervenlig og for at garantere ordentlig brug af vores hjemmeside. Vi bruger også markedsføringscookies. Disse cookies indsamler anonyme oplysninger, så vi kan vise vores besøgende så meget relevant information som muligt. Når du klikker ’fortsæt’, giver du os din tilladelse til at placere disse cookies. Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores Persondatapolitik