Wat kost hittestress in de kraamstal?

Hittestress heeft een grote invloed op de technische resultaten van een bedrijf. Zowel op de resultaten van vleesvarkens, biggen als zeugen in de kraamstal. In de VS schatten ze de jaarlijkse schade voor de gehele varkensindustrie op 300 miljoen dollar. Ardol legt zich in dit artikel toe op de effecten van hittestress in de kraamstal en de financiële implicaties hiervan. (zie artikel: Effect van hittestress op de bedrijfsresultaten in de kraamstal) . Dus hoe groot is nu die impact? Wat kost hittestress nu eigenlijk in de kraamstal?

Het korte antwoord is; De effecten van hittestress in de kraamstal kosten een goed draaiend bedrijf met 500 zeugen minstens € 10.000 / jaar.

Ardol heeft dit te berekend aan de hand van 2 parameters van de best presterende bedrijven in Nederland en België.  Het afbigpercentage en het aantal gespeende biggen per worp. Door een gemiddelde te berekenen van al deze bedrijven filteren we de "factor bedrijfsmanagement" als het ware uit de resultaten.

Goed om te weten; buiten deze 2 parameters zijn er natuurlijk nog bijkomende effecten van hittestress. Denk maar aan spijsverteringsproblemen, plotse sterfte en verminderde kwaliteit  van biggen door het achterblijven van de groei. Behoort jouw bedrijf voor onderstaande punten niet tot de top? Dan is de invloed van hittestress op jouw bedrijf waarschijnlijk nog groter.

1) Invloed van hittestress op het afbigpercentage

  • Gemiddelde van deze topbedrijven: 87,3 %
  • Gemiddelde in de beste maanden: 87,9 %
  • Gemiddelde in de minst goede maanden: 86,27 %

Verschil tussen de beste en minst goede maanden: 1,63 %

De WUR berekent de economische waarde van 1% afbigpercentage als volgt. Bij een afbigpercentage van 85% (landelijk gemiddelde) zijn de opbrengsten per gemiddeld aanwezige zeug ca € 1.400 per jaar. Als het afbigpercentage 1% zou toenemen, dan zijn de opbrengsten 1.400 * 86/85 = € 1.416,50. 1% afbigpercentage heeft dan een waarde van € 16,50 per zeug per jaar (aanname dat kosten gelijk blijven).

Dus: € 16,50 * 1,63 = € 26,90 / zeug / jaar

We zien echter dat de effecten van hittestress gedurende een 4-tal maanden spelen per jaar. (zie resulaten : Effect van hittestress op de bedrijfsresultaten in de kraamstal)

 € 26,90 * 4/12 = € 9,00 / zeug

 

Voor een topbedrijf van gemiddelde grootte (500 zeugen) kost een te warme zomer € 4. 500 euro aan een verlaagd afbigpercentage.

 

2) Invloed van hittestress op het aantal levende geboren biggen

  • Gemiddelde van deze topbedrijven: 16,2
  • Gemiddelde in de beste maanden: 16,37
  • Gemiddelde in de minst goede maanden: 15,9

Verschil tussen de beste en minst goede maanden: 0,47 big

Elke levend geboren = € 26,00 * 0,47= € 12,20 € / worp

Nemen we een gemiddeld bedrijfgrootte van 500 zeugen

 €12,20 * 99 * 4 = € 4.831

 

Voor een topbedrijf van gemiddelde grootte (500 zeugen) kost een te warme zomer € 4. 831 aan minder levend geboren biggen.   

 

3) Invloed van hittestress op het aantal gespeende biggen per worp

  • Gemiddelde van deze topbedrijven: 14,1
  • Gemiddelde in de beste maanden: 14,18
  • Gemiddelde in de minst goede maanden: 13,86

Verschil tussen de beste en minst goede maanden: 0,32

Elke gespeende big = € 40,00 

 € 40,00 * 0,32 = € 12,80 / worp

Nemen we een gemiddeld bedrijfgrootte van 500 zeugen

 396 x € 12,80 = € 5.070

 

Voor een topbedrijf van gemiddelde grootte (500 zeugen) kost een te warme zomer € 5.070 aan minder gespeende biggen.   

 

Conclusie

De schade van hittestress in de kraamstal door een minder goed afbigpercentage bij de zeugen gecombineerd met minder gespeende biggen loopt voor een topbedrijf met 500 zeugen al snel op tot bijna € 10.000. Dit is enkel de financiële schade op de productieresultaten. Spijsverteringsproblemen, plotse sterfte en verminderde kwaliteit  van biggen is in deze berekening nog niet meegenomen. 

Ardol maakt gebruik van cookies.

Wij gebruiken functionele en analytische cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken en een goede werking van onze website te kunnen garanderen. Wij gebruiken daarnaast ook marketingcookies. Ze geven ons geanonimiseerde informatie waardoor wij onze bezoekers zoveel mogelijk relevante informatie kunnen tonen. Wanneer je op 'okay' klikt, geef je ons toestemming voor het plaatsen van deze cookies. Meer informatie over het gebruik van cookies door Ardol kun je lezen in onze privacyverklaring.